Lyser ut for fjerde gong på rad: 957 står utan fastlege

Kommunen har lyst ut fastlegeheimelen på Husnes for fjerde gong på rad, utan tilsetting. Med heimelen følgjer 957 pasientar og krav om kompensasjon til avtroppande fastlege, såkalla «goodwill».