Slepp å grava opp oljetank

DEL


Hydro Husnes har søkt Kvinnherad kommune om dispensasjon for å sleppa å fjerna ein nedgravd oljetank under direktørbustaden i Bogsnes. Tanken er ifølgje Hydro Husnes umogleg å fjerna slik den ligg plassert. Kommunen gir dispensasjon, men vilkåret er at oljetanken blir tømt for oljerestar, fylt med sand og at røyrdeler blir fjerna og levert til lovleg mottak.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags