Planlegg kontorbygg på fem etasjar og 3000 kvadratmeter i Husnes sentrum

Eigedomsutviklar Knut Rune Fatland jaktar no tomt som kan passa til føremålet, og håpar på byggestart i 2020.