Ønsker å laga aktivitetsområde på Husnes – fekk nei til støtte

Fekk nei til leikeplass-støtte.