Hydro Husnes 26 millionar i overskot

Stabil og god drift ved Hydro Husnes, melder verksemda tysdag. (Arkivfoto).

Stabil og god drift ved Hydro Husnes, melder verksemda tysdag. (Arkivfoto).

Hydro Husnes melder tysdag føremiddag om eit overskot i andre kvartal (før renter og skatt) på 26 millionar kroner.

DEL

Fabrikksjef Johan Berg seier at det er god etterspurnad etter Hydro Husnes sine produkt i den europeiske marknaden, ifølgje ei pressemelding. Verksemda på Husnes produserer for fullt og har auka delen av omsmelting av kaldmetall for å møta ein auka etterspurnad.

– Vi er nøgd med utviklinga. Kundane vil ha produkta våre og vi får gode tilbakemeldingar på kvaliteten. Dette er svært viktig for oss i ein stadig meir krevjande global konkurranse, seier Berg.

Stabil drift og høgt aktivitetsnivå

Hydro Husnes produserte 46.797 tonn i første halvår 2018 (mot 46.648 tonn samme periode i 2017). Samstundes som at det er høg aktivitet i heile organisasjonen med oppstart av B-hallen.

– Eg er meget tilfreds med korleis organisasjonen taklar det høge aktivitetsnivået. Dei viser stort engasjement og eigarskap til prosessane. Vi har stabil drift og gode resultater i heile verdikjeda, seier Berg.

Førebuingane til oppgradering og gjenopning av B-hallen går etter planen, heiter det i pressemeldinga. Det er venta at ein vil starta produksjonen første halvår i 2020 og skapa 90 nye arbeidsplasser på Husnes.

Hydro Husnes produserer i dag rundt 95.000 tonn primæraluminium på årsbasis. Med gjenopning vil aluminiumverket produsera rundt 190.000 tonn aluminium i året.


Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags