Storordre til BKS: – Spennande å få levera til miljøvenlege og lusesikre havanlegg

BKS Industri AS på Sunde har sikra seg storordre på havbruksanlegg – ein ordre som sikrar 10–15 mann jobb i eit år.