Selstad og Mowi har teikna treårig kontrakt

Selstad blir hovudleverandør av oppdrettsposar til lakseoppdrettaren Mowi.