Svara Førland: – Kanskje kan drifta av mat på tuna bli gitt på konsesjon?

Ingenting er enno avklara når det kjem til kjøken korkje i Ølve eller på andre institusjonar. Koalisjonen går for ei utgreiing av saka.