– Det som gjer denne saka veldig vanskeleg, er at vi har gått til val på at vi skal gå for institusjonskjøken. Og så er det første vi gjer å leggja ned eit

Skal ein leggja ned middagsproduksjonen ved Ølve alderspensjonat og gå over til kok-kjøl-mat frå Husnes? Eller satsa på nytt produksjonskjøken med alle dei kostnadane det fører med seg? Og kvalifiserer alderspensjonatet som institusjon i det heile? Dette og meir blei diskutert inngåande av formannskapet torsdag.