Vil ha direktørjobb i nye Vestland

Morten Vevatne frå Sunde har søkt på stillinga som HR-direktør i det nye storfylket.