Får ein stor fordel når deltakarane igjen må i kamp

Av