Historieinteresserte Håkon Huse har dokumentert mykje lokalhistorie ved hjelp av metalldetektor. Likevel kjem ingenting i nærleiken av funnet han gjorde for eit par veker sidan.

– Det første eg såg då eg bretta opp jordlaget var eit svastikateikn, som i nyare tid har blitt meir kjent som eit hakekors på grunn av nazistane. Vidare avdekkja eg eit hovud, og ut frå utskjeringane i ansiktet skjønte eg at den måtte vera frå svært gamal tid, fortel Huse.

Funnet viste seg å vera ein 6,8 cm lang figur med hovud i begge endar, og i midten eit svastika med perfekte linjer. Litt av det eine hovudet på den truleg bronseforgylla figuren var øydelagt. Bortsett frå det var figuren heil og fin. Og det trass i at den berre låg ti centimeter nede i jorda.

– Det er ganske utruleg at den har klart seg så bra, og ikkje blitt øydelagd av landbruksmaskinar for lengst, påpeiker Huse.

Og professor Liv Helga Dommasnes ved Universitetsmuseet i Bergen er ei av ekspertane som er begeistra:

– Eit  svært spennande funn, som eg gler meg til vi på museet skal få sjå nærare på, seier ho.

Les meir om det spektakulære funnet i dagens papiravis eller som eAvis.