Søker om tilskot til å bygga fiskepassasje

Rosendal elv- og utmarkslag ønsker å bygga fiskepassasje frå Mehlselva og inn i Myrdalsvatnet.