Kommunen har kjøpt inn elsyklar som dei tilsette skal få bruka i teneste

Målet er å bidra til reduksjon i klimagassutslepp.