Elevane fekk sjå klimaendringane på nært hald: – Har gjort dei bevisst på temaet

Etter turen til Botnabreen, har niande trinn ved Rosendal ungdomsskule fordjupa seg i eit viktig og aktuelt tema, nemleg berekraftig utvikling.