Ordføraren er uroa over det kraftige fallet i talet barn i Kvinnherad dei nærmaste åra

Ordførar Hans Inge Myrvold (Sp) er uroa over prognosane for elevtal i grunnskulen i Kvinnherad dei komande åra. Han seier det vil bli jobba med framtidig skule- og barnehagestruktur.