I 2016 busette norske kommunar 15.300 flyktningar. I dag er talet nede i 5.000

I 2016 busette norske kommunar 15.300 flyktningar, i 2019 er talet nede i 5000. Og trenden ser ut til å forsetja, men situasjonen er likevel usikker.