Talet flyktningar Kvinnherad får ta imot, er på full fart ned. Det tapar sektorane store summar på

Eining for integrering og opplæring bad om 30 flyktningar i år, men fekk berre tildelt halvparten. Talet innvandrarar og flyktningar stuper, og – i takt med dette – tilskota frå Staten.