Lukkelege over at ønsket deira blir innført allereie på nyåret

Vedtok å halda barnetrygda utanom inntekta.