Kan mista 2,8 årsverk: – For oss er det sentraliseringa som får direkte konsekvens

Det nye statsbudsjettet vil ikkje føra til drastiske endringar i kommuneøkonomien til Kvinnherad, men kommunedirektøren dreg fram eit par punkt.