Avviste konkursanke nr. to

DEL


Striden om Sundegarden Eigedom AS (Ove Lemicka) sitt konkurskrav mot Byggentreprenør AS (Peter Korttila) vart førre veke behandla i Gulating lagmannsrett for andre gong. Etter at første runde enda med at Byggentreprenør fekk ankemedhald i lagmannsretten, vart konkurskravet behandla på nytt Sunnhordland tingrett i sommar, noko som enda med ny avgjerd om konkursopning.

Også denne gongen anka Byggentreprenør avgjerda til lagmannsretten, men førre veke vart anken avvist. «Noen saksbehandlingsfeil som kan føre til opphevelse av tingrettens kjennelse foreligger derfor ikke», heiter det mellom anna i lagmannsretten si omfattande vurdering.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags