LO og NHO ber regjeringa om tiltak for vasskraft i Norge

Av

LO og NHO frontar eit opprop der over 20 organisasjonar ber regjeringa om konkrete tiltak for å auke produksjonen av fornybar energi frå vasskraft i Noreg.