Rettslege dommar skal bli gratis og tilgjengelege for alle

Av

Rettsavgjørelser fra norske domstoler skal bli gratis tilgjengelig digitalt i anonymisert form for alle.