I anledning Husnes-besøket kjem komikaren med ei spøkefull tilståing.