Eitt skritt vidare i planlegginga av møteplass

Husnes: Arkitektar har no laga eit skisseutkast til den planlagde møteplassen mellom biblioteket og kinoen på Kultursenteret. Denne er klar for vidare diskusjon.