Denne veka startar arbeidet: – Dette er ei viktig strategisk avgjersle for kommunen og det lokale breibandselskapet

Denne veka startar arbeidet med å leggja sjøkabel mellom Rommetveit og Sunde.