Hveem om Kvinnherad Breiband-eigarskap: – Kor er då lojaliteten?

Clara Hveem (Sp) stilte spørsmål ved om det er naturleg at tilsette i BKK er styrerepresentantar i Kvinnherad Breiband.