Haugaland Kraft-sjefen ut mot forhandlingsutvalet

– Ein fusjon av Kvinnherad Energi sin nettdel må bli avgjort utifrå eit objektivt syn, ikkje basert på synsing. Haugaland Kraft er kritisk til korleis forhandlingsutvalet har vurdert tilboda om fusjon. Taparen blir folket i Kvinnherad.