Skal evaluera om-organiseringa til Øvregård: – Mogleg blir det nokre justeringar

Tidlegare rådmann Odd Ivar Øvregård stod i spissen for ei større omorganisering i kommunen. I løpet av hausten skal kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik evaluera resultata.