Seks vil leia bu og rehabilitering

Artikkelen er over 2 år gammel

I den interne utlysinga som leiar for bu- og habilitering i Kvinnherad kommune er det kome seks søkjar. Det er følgjande: