Oreignar 1300 kvm. for å utbetra vegkryss i Ølve

Artikkelen er over 2 år gammel

Eit samrøystes kommunestyre vedtok torsdag i førre veke å oreigna om lag 1300 kvadratmeter frå ein privat grunneigar til etablering av ei avkøyrsle i Ølve.