Ungdommen søkjer seg til industrien

KVV opplever i år rekordmange søkjarar til TIP (teknikk og industriell produksjon), medan fagretninga Helse- og oppvekstfag har ein nedgang på heile 40 prosent samanlikna med året før.