Lokale avtalar reduserer svinnet: – Heilt topp at maten kan nyttast

Bønder og daglegvarebutikkar går saman om å redusera matsvinnet gjennom lokale avtalar. Butikkar over heile kommunen slepp å kasta fullt brukande mat i konteinarane. I staden kan maten gleda små og store pelskledde.