I gang med bruutvidinga

I Matre er ein i full gang med arbeidet med å utvida brua på Opstveit. Brua skal utvidast to meter og arbeidet er venta å vera ferdig før jul.