Krokaparsellen på anbod: – Vi er ute etter den beste kompetansen

Omsider er det lys i tunnelen for vegutbetring i Mauranger.