– Vi har fleire gonger sett at store aktørar glepp fordi vi ikkje har areal til dei

No vil kommunen leggja både tid og pengar i ein grøn næringspark i Kvinnherad.