Gav tilskot til reinhaldsbedrift som vil satsa på styling og hår, og til systove som treng oppdatert utstyr

15.000 til kvar av bedriftene frå kommunen sitt næringsfond.