Totalt endte resultatet på 2.545 millioner kroner før skatt, mot 1.987 millioner kroner i fjor. Omsetningen økte også kraftig, fra 24,6 milliarder kroner til 41,3 milliarder i år.

Det underliggende driftsresultatet ble likevel dårligere. Det endte i andre kvartal på 2.713 millioner kroner, mens det i andre kvartal i fjor ble på 2.930 millioner.

Uendret forventning

– Vi ser et større underskudd i det globale markedet for primæraluminium i 2018, basert på lavere produksjonsvekst enn forventet. Vi opprettholder vår forventning om en vekst i global etterspørsel etter primæraluminium på 4–5 prosent i 2018. Usikkerheten i markedet fortsetter, som følge av innføringen av toll i USA, USAs sanksjoner mot Rusal og situasjonen i Brasil, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding.

Selskapet har den siste tiden vært i hardt vær i Brasil.

Andre kvartal er det første hvor man ser de fulle effektene av krisen i Brasil som oppsto i februar. Hydros aluminaanlegg Alunorte har blitt anklaget av brasilianske myndigheter for å være kilden til forurensing av drikkevannet i delstaten Pará i forbindelse med et voldsomt regnskyll. Som følge av beskyldningene har Alunorte, aluminiumsverket Albras og bauksittgruva Paragominas produsert med kun 50 prosents kapasitet de siste månedene, noe som har påvirket Hydros resultat i andre kvartal negativt.

Dialog

– Vi fortsetter dialogen med brasilianske myndigheter, med mål om å gjenoppta normal drift ved Alunorte så snart som mulig. Prosessen for å finne en løsning er krevende og har tatt mer tid enn ventet. Vi har gjennomført tiltak som vi mener er tilstrekkelige for å fortsette en trygg og god drift av Alunorte, men det er fortsatt usikkert når vi kan gjenoppta produksjonen, sier Brandtzæg.

Samtidig har de økte kostnadene i andre kvartal for det meste blitt utlignet av høyere priser på aluminium og alumina, skriver Hydro i pressemeldingen.

Fakta

Nøkkeltall fra Norsk Hydros resultat for andre kvartal i 2018. Tall for andre kvartal i 2017 i parentes.

* Driftsinntekter: 41.254 millioner kroner (24.591 millioner kroner)

* Underliggende driftsresultat: 2.713 millioner kroner (2.930 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 2.545 millioner kroner (1.987 millioner kroner)