Rekordår: –⁠ Eit resultat av langsiktig arbeid

Boliden Odda med rekordår: Industribedrifta på Eitrheimsneset produserte 195.000 tonn med sink i 2019.