Sprengklar for utvida kapasitet

Opp 40 millionar i driftsresultat for Hydro Husnes frå 2017 til 2018.