Måtte venta i 18 år: 100 millionars kraftverk skal byggjast

I 18 år har grunneigarar i Fjæra, og seinare SKL, arbeidd for å få bygt eit stort småkraftverk ved Håfoss i Fjæra. Problemet har vore manglande nett til å transportera dei store kraftmengdene ut or Fjæra. No er problemet løyst, og det kan bli anleggsstart i mai.