Smalahove-krangelen på Voss avgjort

Hvem skal overta den lukrative smalahove-gården på Voss: Geir som driver den i dag, eller storebroren, Lars, som krever odelsrett?