Svakt resultat i 2018 også

Det tar tid å reisa kjerringa, men med tiltru frå moderselskapet vert det balanse i rekneskapen likevel.