Rysta over Nav: – Ikkje ein stad der ein kjenner seg velkommen

Karakteristikken kjem frå Liv Slettemark, som nyleg hadde eit ublidt møte med Nav på Husnes. Ho følgde ein ven dit, og gjekk rysta derifrå.