260 personer har tatt kontakt med NAV etter trygdeskandalen

260 personer har tatt kontakt med NAV etter skandalen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

260 personer har tatt kontakt med NAV etter skandalen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Av

Så langt har 260 personer tatt kontakt med NAVs kontaktsenter etter trygdeskandalen, melder NRK.

DEL


Nav har allerede opprettet en innsatsgruppe som forrige uke begynte å ringe rundt til mulige ofre.

Så langt er det kjent at siden 2012 er minst 48 mennesker uskyldig dømt for trygdesvindel. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Forrige uke ble det meldt inn minst 24 nye saker fra tingrettene.

Samtidig har minst 2.400 urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Mandag 28. oktober ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

Fakta om trygdeskandalen

* Siden 2012 har Nav feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel. Den lengste dommen er på åtte måneder.

* I tillegg har halvparten av landets tingretter meldt inn over 20 nye saker der uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har opprettet en egen innsatsgruppe som skal ta kontakt med disse.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Mandag hadde 260 personer tatt kontakt med Nav som følge av trygdeskandalen.

(NTB)

Tidslinje for Nav-skandalen

* 2012: EU-forordning 883/2004 blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 slår fast at de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene. Den norske loven om folketrygd blir ikke endret.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Nav endrer ikke praksis.

* November 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet muntlig om at Trygderetten vil be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* Desember 2018: Nav sender brev til departementet om saken.

* Mars 2019: Arbeids- og sosialdepartementet blir enig med Nav om at praksisen må endres for framtidige saker. Foreløpig gjelder problemstillingen bare korttidsopphold.

* August 2019: Nav skriver i en epost til departementet at artikkel 21 heller ikke har vært vurdert når det gjelder lengre utenlandsopphold, og at det er stor risiko for at dette gjelder i saker der folk er domfelt for trygdesvindel.

* 15.–17. september: Nav sender brev til politiets påtalejurister i 51 pågående rettssaker om trygdesvindel.

* 16. oktober 2019: Riksadvokaten varsles om feilen. En foreløpig kartlegging fra Riksadvokaten viser at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

* 27. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch orienterer offentligheten om saken.

* 5. november: Hauglie redegjør for saken i Stortinget.

(NTB)

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken