Ny læreplan skapar uro: – Blir tema på neste styremøte

Hausten 2020 skal skulane ta i bruk nye læreplanar. Dei siste dagane har vi kunne lesa i fleire aviser at planen vil ta ned statusen til nynorsk, sidan sidemålskarakteren forsvinn på fleire trinn.