Ergrar seg over ekstragebyr på byggesaker: – Er dette rimeleg, eller er det systemet som valsar over folk?

Ove Lemicka ergrar seg over ekstragebyr på byggesaker, som han meiner kommunen nyttar seg av i for stor grad. Han har sjølv nyleg klaga på eit slikt ekstragebyr, men kommunen avviser klaga. Og denne på sin side har eit heilt anna tal på slike gebyr enn det Lemicka presenterer.