Innfløkt regelverk

Det ser ikkje ut til å vera rett fram etter nasen å tolka regelverket.