Nye reglar gjer at du bør ta en ekstra skattesjekk

Av

Nye regler som trer i kraft nå fra 1.1. 2020 gjør at du bør ta en ekstra skattesjekk.