Så mykje får kommunen for dei utviklingshemma

– Vi bruker mykje pengar på tenester til denne gruppa, seier einingsleiar for bu og habilitering, Hilde Bakkebø.